ENGLISH

За Нас

Какво е „Бул Транс Карс“?

„Бул Транс Карс“ е регистрирано през 2013 г. българско сдружение с нестопанска цел на транспортни компании в сектора на сухопътния автовозен превоз на автомобили.

Каква е мисията на сдружението?

Контакти

Сдружение „Бул Транс Карс“

1618 София
бул. " Никола Петков " № 52
Търговски Център "Trade House West"

тел.: +359 2 866 51 90

електронна поща: office@bultranscars.com