ENGLISH

Членове

Сдружението с нестопанска цел „Бул Транс Карс“ е учредено на 19.09.2012 г. в гр. София.

Негови учредители са:

„Спед С“ ООД – Иван Алексиев
„Мобил Дик“ ЕООД – Димитър Диканчев
„Моко Транс“ ЕООД – Димитър Русинов
„Жоди Авто“ ООД – Георги Иванов
„Аско 96“ ЕООД – Васил Кузманов
„Ю и С Карс“ ООД – Станимир Лозев
„Би енд Ди“ ЕООД – Бранимир Йорданов
Мария Пенчева Даракова
Александър Трайков Соколов

Понастоящем в „Бул Транс Карс“ членуват 26 компании, както следва:

„А и Е Файер“ ЕООД, „Ангелов“ ЕООД, „Аско 96“ ЕООД, „Би енд Ди“ ЕООД, „ББМ Транс“ ЕООД, „Бултранс 666“ ЕООД, „Валмат 92“ ООД, „Данис Ауто“ ЕООД, „Еликос“ ЕООД, EТ „ЕЛИТ – Елисавета Кулинска“, ЕТ „Латеви 3 – Петко Латев“, „Жоди Авто“ ООД, „Крашевски Ауто“ ЕООД, „Марчело Транс Ауто“ ЕООД, „Мелдия – Асенови и С-ИЕ“ СД, „Моко Транс“ ЕООД, „Никифоров 2000“ ЕООД, „РУВЕН“ ООД, „Спед С“ ООД, „Тандем Ауто“ ООД, „Топ Моторс“ ООД, „Транскаримпекс“ ЕООД, „Ултрас Транс“ ЕООД, „Филтрейд“ ЕООД, „ХЕЛИОС-901“ ООД и „Цвети Ауто 1“ ЕООД.

Връзки:

http://www.angelov-troyan.com
http://asko96.bg/
http://www.bultrans666.com
http://helios901.com/
http://ruven-bg.com/
http://www.speds.eu/

PDF Устав на сдружението

Word Заявка за членство