ENGLISH

Новини

30.01.2015

Бул Транс Карс постави проблемите на превозвачите на автомобили на първата си конференция

624 са автовозите в България, а средната им възраст е 12 години, стана ясно по време на първата национална конференция на клъстера

Сдружението на автомобилните превозвачи Бул Транс Карс проведе първата си национална конференция, на която представи част от проблемите, които срещат в работата си превозвачите на автомобили, както и целите и задачите на клъстера.

Като основен проблем се посочва липсата на хармонизация на максималните дължини на автовозите в различните държави от ЕС, която варира в широки граници. Искането е за разрешена дължина от 20,75 м навсякъде, което ще улесни работата на транспортните компании и ще повишава ефективността на превозите. Липсата на балансирани закони и отношение със страните извън ЕС е вторият проблем. Сдружението възнамерява да работи и с Министерство на транспорта, за постигането на договореност с Турция, която да отвори вратите на българските фирми към Близкия Изток. Не бяха подминати и основните проблеми на целия транспортен бранш – законът за минималната ставка в Германия, входната такса за гориво в Иран и т.н.

Още по темата

21.03.2015

Втора регионална конференция на сдружение Бул Транс Карс

Под формата на презентации бе направен преглед на:

Състоянието на регулаторната рамка, касаеща максималните дължини на автовозните композиции; Направен бе преглед на икономическите, инфраструктурни и екологични предимства на повишаването на максималните им размери; Пред участниците беше изложена позицията на България в подкрепа на кампанията за увеличаване на максималната допустима дължина; Представителят на ECG направи обстоен преглед на съществуващата ситуация и постигнатото от сектора и ЕК, така също предстоящите действия и очакваните резултати.

В дискусията се очерта проблематиката около регулациите за габаритите на специализирания транспорт на автомобили и бяха дискутирани основните насоки за развитието им.

Бе постигнато и съгласие между представителите на автовозния сектор и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, че удължаването носи ползи за сектора и не представлява заплаха за инфраструктурата, поради което България подкрепя предложението.

26.05.2015

Трета регионална конференция на сдружение Бул Транс Карс

На конференцията бе направен преглед на:

Състоянието на заетостта в транспортния сектор и вижданията на държавата за решаване на проблема с липсващия интерес към професията на автовозния водач, причиняващ хроничен недостиг на кадри с подходяща квалификация;
Набелязани бяха някои от необходимите мерки за решаването на хроничния за целия сектор в Европа кадрови проблем;
Представителят на БАСАТ направи обстоен преглед на дейността на асоциацията и очерта възможните форми на сътрудничество и развитие на съществуващата методика за обучение в професионалния им учебен център.

В дискусията се очерта комплексната проблематика около негативния ефект от недостига на автовозни шофьори и бяха обсъдени възможните посоки за търсене на решение.

Участниците се обединиха около заключението, че решаването на кадровите проблеми в автовозния транспорт е невъзможно без обединените усилия на държавата в лицето на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката и частният сектор в лицето на неговите браншови и професионални организации.